Intro

De ABVB is opgericht op 26 maart 1954, met als doel senioren van 60 jaar en ouder ontspanning aan te bieden.
Iedere donderdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur  vanaf 1 september tot 30 juni bent u van harte welkom in de grote zaal van Rijngaarde. Adres Rijngaarde 1 in Bodegraven.
Loop eens binnen op de donderdagmiddag de eerste keer dat u komt is gratis inclusief een kop koffie of thee maar de volgende  keer willen we graag dat u lid wordt. Het bestuur organiseert iedere week een gezellige middag waar de senioren elkaar ontmoeten en gezamelijk  een gezelschapsspel spelen om op die manier met elkaar in contact te komen, elk spel kan gespeeld worden maar klaverjassen en sjoelen is het meest in trek.
Regelmatig worden er bingo middagen georganiseerd met leuke prijzen, zo is er ook een Sinterklaas en een Kerstmiddag. Jaarlijks organiseerd de AVB een seniorenreis (klik bovenin de menubalk op Seniorenreis)

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging is om iedere week activiteiten te organiseren. Op deze manier proberen we ouderen enthousiast te maken om deze middagen te bezoeken. Er zijn nog teveel ouderen die niet uit huis komen en zodoende vereenzamen.
De ABVB is niet aan te sluiten bij de landelijke bond A.N.B.O. en daardoor kunnen we de contributie laag houden.
De contributie is € 10.00 per jaar, dus voor het geld hoeft u het niet te laten,
Word nu lid of donateur van de ABVB. U kunt zich aanmelden via deze website of per telefoon  bij een van de bestuursleden of per email, het email adres is: mail@abavb.net